Podmínky zpracování osobních údajů

Vyplněním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře / formuláře s žádostí o vydání členské karty vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním za účelem členství ve Spolku absolventů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ 44555601 (dále “UJEP”). Tyto osobní údaje budou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679) a souvisejícími právními předpisy po dobu trvání Vašeho členství ve spolku. Osobní údaje nebudou svévolně předávány žádnému jinému subjektu. UJEP jako správce těchto osobních údajů zachová právo na přístup k těmto údajům, na jejich opravy, omezení zpracování, právo na výmaz a přenositelnost. V případě pochybností o zákonnosti zpracování je možné podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Souhlas s uvedeným zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat sdělením na e-mail michaela.hnidova@ujep.cz. Pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat na e-mailu poverenec@ujep.cz nebo tel. č. 475 286 350, 720 073 202.

Kontakt

Michaela Hnidová

michaela.hnidova@ujep.cz

Odkazy, které se mohou hodit

Univerzitní web: www.ujep.cz

Na tvorbě tohoto webu se podíleli absolventi UJEP - Tereza Váňová (FSE) a Jáchym Moravec (FUD).