Kontakty

O Klub absolventů pečuje:

Bc. Michaela Hnidová, DiS.

Fakulta sociálně ekonomická

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy

Fakulta strojního inženýrství

Ing. Michal Lattner, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy

Fakulta umění a designu

PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy

Fakulta zdravotnických studií

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

proděkan pro vědu a zahraniční vztahy

  • Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
  • Telefon: +420 475 284 240
  • Mobil: +420 724 213 950
  • E-mail: stanislav.novak@ujep.cz

Fakulta životního prostředí

Mgr. Miloslav Kolenatý

proděkan pro vnější vztahy

Filozofická fakulta

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy

Pedagogická fakulta

Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.

proděkan pro studium a pedagogické praxe, odborný asistent (KPAD PF)

  • České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
  • Telefon: +420 475 283 374
  • E-mail: martin.cerny@ujep.cz

Přírodovědecká fakulta

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (DEK PřF), docent (KGEO PřF)

  • Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem
  • Telefon: +420 475 286 663
  • E-mail: jan.d.blaha@ujep.cz

Kontakt

Michaela Hnidová

michaela.hnidova@ujep.cz

Odkazy, které se mohou hodit

Univerzitní web: www.ujep.cz

Na tvorbě tohoto webu se podíleli absolventi UJEP - Tereza Váňová (FSE) a Jáchym Moravec (FUD).