Kontakty

O Klub absolventů pečuje:

Bc. Michaela Hnidová, DiS.

Fakulta sociálně ekonomická

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
proděkan pro vnější vztahy

Fakulta strojního inženýrství

doc. Ing. Ludmila Nováková, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy
 • Na Okraji 1001/7, 400 96 Ústí nad Labem
 • Telefon: +420 475 285 515
 • Fax: +420 475 285 566
 • E-mail: ludmila.novakova@ujep.cz

Fakulta umění a designu

PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy

Fakulta zdravotnických studií

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

proděkan pro vědu a zahraniční vztahy

 • Velká Hradební 13, 400 96 Ústí nad Labem
 • Telefon: +420 475 284 240
 • Mobil: +420 724 213 950
 • E-mail: stanislav.novak@ujep.cz

Fakulta životního prostředí

Mgr. Miloslav Kolenatý

proděkan pro vnější vztahy

Filozofická fakulta

Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy

Pedagogická fakulta

Ing. Mgr. Martin Černý, MSc.

proděkan pro studium a pedagogické praxe, odborný asistent (KPAD PF)

 • České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
 • Telefon: +420 475 283 374
 • E-mail: martin.cerny@ujep.cz

Přírodovědecká fakulta

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.

proděkan pro vnější a zahraniční vztahy (DEK PřF), docent (KGEO PřF)

 • České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
 • Telefon: +420 475 283 562
 • E-mail: jan.d.blaha@ujep.cz
l

Kontakt

Michaela Hnidová

michaela.hnidova@ujep.cz

Odkazy, které se mohou hodit

Univerzitní web: www.ujep.cz

Na tvorbě tohoto webu se podíleli absolventi UJEP - Tereza Váňová (FSE) a Jáchym Moravec (FUD).